1 - 2019

Flere folk foran Stortinget enn medlemmer i Venstre
Rovviltnemder under press
Sosialpornografi fra ulvesona

2 - 2019

Fritt leide for bjørn
En hund etter jerv
Demontering av regional rovviltforvaltning

1 - 2018

Ulvejakt minutt for minutt
Ny statsråd: Ulven nå vernes ikke skytes
Geværforvaltning fungerer

2 - 2018

Jerven på full fart opp
WWF tapte saken om felling av ulv
Naturbruksalliansen stiftet

3 - 2018

Ordføreropprør helt til topps
Rovdyrforskere advarer mot rovdyrforskning
Mens vi venter på lisensjakt i ulvesona
Beitebruker i bjørneland

1 - 2017

Kraftfull aksjon i Oslo
Vidar Helgesens nei
Gammelulvenes revirkamp
Ulvesonen og andre politiske overgrep

2 - 2017

Helvete løs på Hadeland
Uro i kalvingslandet
Alt om rovdyr i partienes valgprogram
Flere gauper, men fortsatt under målet

3 - 2017

Døra på gløtt for ulvejakt
Fester grepet på ulvereservatet
Bøndet fordrives for å lage natur
Nye medlemmer strømmer til

1 - 2016

Varder for lokal rovdyrforvaltning
Biologer på bærtur
Økolog advarer mot villmarksromantikk
Jussen har overtatt svensk ulveforvaltning
Å leve i ulvesona

2 - 2016

Ulven i Stortinget
Åpner for forvaltning av kongeørn
Avlytting uten hjemmel i norsk lov?
Ny bok: Hvordan vi ble lurt
Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon

3 - 2016

Rapporter rovdyrspor på Skandobs!
Mye skrik og lite ulv
Livet i randsona
Evaluering av rovviltforvaltningen

1 - 2015

Underskriftsaksjon i Trysil og Engerdal
Helgelendinger gir seg aldri
Rapport fra Evenstad
Andreas Skartveit om jussifisering av politikken
FNR om faggrunnlaget for ulv og ulvesone
Årsmøter i lokallagene

2 - 2015

3500 tryslinger og engerdøler tar ikke feil!
Leverte solid dokumentasjon mot ulv til Klima og miljødepartementet
Landsmøte i folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
NRK, Rødhette og Putin
Skartveit: Når livet blir meningslaust
Aktviteter i lokallagene

3 - 2015

Sammen om krav til ny ulveforvaltning

Fullt hus på Lesjamøtet

Nye medlemmer strømmer til FNR

1 - 2014

Høyre fortsetter der SV slapp

Hvem bryr seg om Riksdagen

Stinn brakke på ulvejaktkurs

2 - 2014

Framtidsnæring eller rovdyrmat?

Raskere felling av skadeulv

Bjørnen herjer i kalvingslandet

Politiets ulvejaktaksjon

Slutt på skremmeskudd fra Høyesterett

3 - 2014

Nytt bestandsmål for ulv og ulvesonen
Rovdyrsonene fungerer ikke
Dokumenterer store tap til kongeørn
Gaupe og jerv i Skandinavia
Gir seg ikke om skremmeskudd
Underskriftsaksjon i Trysil og Engerdal

1 - 2013

Folkemøte i Halden

Flere bjørner tas ut i vår

Folkeaksjonen på BBC World News

Myteavhengig rovviltforvaltning

Oversikt over årsmøter i lokallagene

2 - 2013

Ny regjering, ny rovdyrpolitikk?

Nye rovdyrsignaler fra Sverige

FNR i stortingsvalgkampen

Politiet, et redskap for særinteresser

Rewilding: værda som leikestove

1 - 2012

Kamp om rovviltforliket

Kutt i gaupekvotene

Galskapen vil ingen ende ta

Bli med på folkeaksjonens bjørnejaktkurs
med Hermann Sotkajærvi

Årsmøter i lokallagene

2 - 2012

Effekten av å snakke sant

Rovviltforliket ett år etter

Håp i hengende snøre?

Uttalelser fra landsmøtet i FNR

Evaluering av ulvesonen

3/4 - 2012

- Ulvesoneutvalgets rapport
- Varg versus ulv
- Felles Skandinavisk forvaltning
- Andreas Skartveit: Debattimport
- Rovdyrproblematikken i Nordland
- For mange rovdyr eller for mange rein?
- Surrogatulv i reinbeiteland
- Det tause flertallet

1 - 2011

Møte på bakrommet - Venstre gikk rett i rovdyrfella

Men Galven-tispa var ikke død

Folkeaksjonen på nettmøte

La bygdene leve, Jens! - om å styre med vet

2 - 2011

Stortinget forhandler om nytt rovdyrforlik

Genetikk, det e fali det

Sverige må doble ulvestammen

Intervju med Ivar Mysterud

3 - 2011

Selvfølgelig skal vi jakte utrydningstruet ulv

Rovdyrforliket ord for ord

- Neste gang, da smeller det!

Andreas Skartveit: Å spreia makta

4 - 2011

Ulven er et oljeprodukt

Innavlshysteri uten troverdighet

Straffer flinke jervjegere

Kongeørna skal få boltre seg fritt

Samisk reindrift, når rovdyrene får fritt spillerom

1 - 2010

Vådeskudd fra Naturvernforbundet

Revirmarkering fra MD

Fant ny helnorsk ulveflokk i Østfold

Hull i gjerdet

2/3 - 2010

Soria Moria 2 - håp eller mareritt

Åtte måter å sette ut ulv i Sverige

Der argumenter slutter, begynner genetikken

Naturindeks for ekstremister

4 - 2010

Overlater bjørn og ulv til Stortinget

Med ryggen mot Sverige og hodet i sanden

Reindriften blir ikke trodd

Ingen på Stortinget snakker pent om rovdyra

1 - 2009

Levedyktige bestander: De vanskelige ordene

Farvel rovviltsenter - velkommen ulv

Regjeringen feilinformerer Stortinget

Matgilde eller hungersnød i nord

2 - 2009

Beretningen om et varslet mord

Sverige får ny rovdyrforvaltning

Rødlister og biologisk mangfold

Om rovdyr i partienes stortingsvalgprogrammer

3 - 2009

En halv ny stortingsmelding om rovdyrpolitikken

Soria Moria II om rovdyr

Ut med Folkeaksjonen - inn med seg selv

Fulle hus på Folkeak sjonens møter

4 - 2009

MD vil ut og diskutere rovdyrpolitikk

Krafttak for gaupejakt i Midt-Norge

På gaupejaktkurs i Nordland

Rovdyrpolitikken trygt plantet i løse luften

1 - 2008

Nye tiltak fra regjeringen

Oversikt over medlemmer i rovviltnemdene

Bjørnefrykt dokumentert

Fakkeltog for ny rovdyrpolitikk

Elverumsoppropet

2 - 2008

Ny nødvergerett

Staten vil belønne rovdyrjegere som bommer

Folkeaksjonen på bjørnejakt i Sverige

Forventer ulverekord i 2008

3/4 - 2008

Folkeaksjonen og Statsbudsjettet

Brev om nødverge til Storting og Regjering

Rovdyrgjerder skaper nye konflikter

Jerven fjerner kadaver på 1-2-3

1 - 2007

Fakta om rovdyr samlet i en ny nettportal

Gaupejakta er godt igang

Vil utvikle sporhunder for effektiv bjørnejakt

Årsmøter i lokallaga

2 - 2007

Respektløs nødvergepolitikk

Fortsatt minimumsmål

Kampen om beiteretten tilspisses

Kulturlandskapet - Norges sjel

3/4 - 2007

Ny million til Folkeaksjonen

Utredning om framtidig svensk rovdyrforvaltning

Lov om dyrevelferd sikrer rovdyra forkjørsrett

Ikke rør rovviltforliket mitt

1 - 2006

Geografisk differensiering
av livskvalitet og rettigheter

Dumskapens allianse

Ny regjering - gammel rovdyrpolitikk

Alt om rovdyrnemdene - på nett

2/3 - 2006

1.000.000 kroner til Folkeaksjonen

Skadedyr lever trygd

Naturvernere tapte ulverettsak

Seier for beiteretten i Høyesterett

4 - 2006

Innavlet ulv lever i beste velgående

Utvidet nødrett er ingen trussel mot rovdyra

Rovdyr er dømt til et evig liv på den norska rødlista

Årsmøter i lokallagene

1 - 2005

Landsmøtet 2005

Folkeaksjonen får støtte fra DN

Folkeaksjonens superverver

Ulvevenner i solnedgang

1 - 2004

Ny ledelse i Folkeaksjonen

Rovdyr på helsa løs

Stortingsmeld 15 - Om rovdyr i norsk natur

Å lyve om rovdyr

2 - 2004

Rovviltmelding for de neste 10 år

NRK og jakta på ulvejegerne

EU og Habitatdirektivet

En vekker til Stortinget

3 - 2004

Ny forskrift om forvaltning av rovdyr

Rovdyr og rettsvesenet

Folkeaksjonens superserver

Bygdefolk og naturvern

4 - 2004

Forskrift i strid med Stortinget

Vil ikke leve med ulv

Miljøorganisasjonene budsjettvinnere

Rovdyrsurr fra biologer i Trondheim

Bjørnen dreper mennesker

1 - 2003

Inspill til ny stortingsmelding

Rosa snur opp ned på rovdyrpolitikken

Rovdyr eller biologisk mangfold?

Stortinget og Bernkonvensjonen

2 - 2003

Et brev til stortingets energi- og miljøkomite

Erik Lykke om Bernkonvensjonen

En bjørn for hvert sauebruk i Lierne

Jerven i Sør-Norge

3 - 2003

Miljøverdep kjøper demokrati

Folkemøter om rovdyrpolitikken

Rovdyr - en flik av det biologiske mangvoldet

Ulveforvaltningen fra skanse til skanse