Adresse:Postboks 40, 7701 Steinkjer
Telefon:975 95 119
Telefaks:74 12 65 01
E-post:aksjonen@rovdyr.org
Hjemmeside:http://www.rovdyr.org

fjellrev_3 20 september 2014
Stod og Sparbu
20 september 2014

Red:  Åsmund Ystad
Prod:  Lars Erik Brattås

Arkiver

 

Pressemeldinger

 

Leserbrev ol.

 

Tema

 

Diverse

 

Lesestoff

 

Avisartikler

 


 

Eksterne dokumenter

"Ulvens næringssøk og mennesket" - Dr.biol Michail Pavlov. Denne rapporten ble oversatt av Elis Pållson på oppdrag
av miljøverndepartementet, men innholdet var så lite politisk korrekt at den ble "forbudt" og opplaget fjernet.

Rapport från project VARG -